2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Asıl/Yedek Başarı Listesi

2021 yili 4 b sozlesmeli personel giris sozlu 14188069 local

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin Ankara Bölgesi Kesin Asil/Yedek Başarı Listesini görmek için lütfen tıklayınız.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen 1. 772 adet 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına personel alımı için 22 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş (sözlü) sınavına ilişkin Ankara Bölgesi Kesin Asil/Yedek Başarı Listesini görmek için lütfen tıklayınız. ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER İŞ TALEP FORMUNA 11. 06. 2021 tarihinden itibaren E-devlet üzerinden ulaşılabilecektir. İŞ TALEP FORMU Adaylar, yukarıda belirtilen atama belgelerini;

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adayların Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesine en geç 14-15 Haziran 2021 tarihleri 10: 00- 15: 45 saatleri arasında,

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adayların ise tercih ettikleri ilin Valilik Yazı İşleri Müdürlüklerine, 14 Haziran 2021 tarihinden başlamak üzere ilgili Valiliklerce belirlenecek tarihler arasında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Yukarıda belirtilen belgeleri sadece “ASIL” olarak listede yer alan adaylar teslim edecek olup, yedek adaylara sıra gelmesi durumunda ilgili adaylarla iletişime geçilerek evrak teslimi istenilecektir.

Söz konusu sonuçlar ayrıca posta yoluyla veya diğer iletişim araçları ile bildirilmeyecek olup, adayların Bakanlığımız resmi internet adresi ile tercih ettikleri ilin Valilik resmi internet adreslerini takip etmeleri gerekmektedir. Duyuru ve sonuçların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Kaynak: Habermetre