Batman Belediyesi Temsil Ağırlama Giderleri Hakkında Basın Açıklaması 03.06.2021

batman belediyesi temsil agirlama giderleri 14177373 local

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Belediyemizin Temsil Ağırlama Giderleri tutarı üzerinden bilgi sahibi olmadan fikir beyan ederek haksız isnat ve iftiralarda bulunulduğu tespit edilmiş olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki…

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Belediyemizin Temsil Ağırlama Giderleri tutarı üzerinden bilgi sahibi olmadan fikir beyan ederek haksız isnat ve iftiralarda bulunulduğu tespit edilmiş olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur. 1)-Bir Sayın Milletvekili tarafından Belediyemize 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanuna göre verilen dilekçeyle, Belediyemizin 08. 04. 2021 tarihi itibariyle toplam borç tutarı ile Ocak-Şubat-Mart 2021 aylarına ait üç aylık dönemde Temsil ve Ağırlama kaleminden yapılan toplam harcama tutarı sorulmuştur. 2)-Belediyemizce Sayın Milletvekiline verilen yazılı cevapta; belirtilen tarihte Belediyemizin 318. 775. 475, 55TL borcu olduğu ve yılın ilk üç ayına ait Temsil Ağırlama kaleminden toplam 619. 687, 37TL harcama yapıldığı bildirilmiştir. 3)-Söz konusu harcamanın 280. 840, 00TL’si Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 338. 017, 59TL’si Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 829, 78TL’si ise Mezarlıklar Müdürlüğü bütçesinden yapılmış olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir. a)-Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

-Batman Tanıtım Filmi Yapım Hizmeti : 88. 500, 00TL

-İletişim Danışmanlık Hizmet Alımı : 44. 840, 00TL

-Gazete Tanıtım, İlan ve Reklam Giderleri : 147. 500, 00TL b)-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

-Belediyenin Kültürel ve Sosyal Etkinliklerinin Açılış ve Programlarında Kullanılmak Üzere Ses Sistemi, Bayrak, Flama, Afiş, Sarf Malzemesi ve Demirbaş Alım İşi : 227. 067, 59TL -KIZILAY ile Belediye Arasında Yapılan Ortak Projeyle “Çalışmak Sizden, Çorba Bizden” İsimli Öğrencilere Çorba İkram İşi: 86. 250, 00TL -Belediye Misafirlerinin Ağırlama, Konaklama Yeme, İçme, ve Diğer İkramları; 29. 700, 00TL

c)-Mezarlıklar Müdürlüğü

-Bir Yabancı Ülke Vatandaşının Ankara İline Nakli İçin Uçak Bileti : 829, 78TL 4)-Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden 01. 01. 2021 ila 03. 06. 2021 tarihleri arasında Temsil ve Ağırlama Giderlerinden hiçbir harcama yapılmamıştır. Diğer taraftan adı geçen Müdürlük bütçesinden 23. 03. 2020 ila 03. 06. 2021 tarihleri arasında toplam 75. 000, 00TL ödenek kullanılmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre