Yapı Kullanım Ruhsatı Alınması – Haberler

yapi kullanim ruhsati alinmasi 14218822 local

YAPI RUHSATI ALINMASI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLARBaşvuru Dosyası (Başvuru Dosyasında Bulunan Evraklar Ayrıca Listelenmiştir)https://amasya. bel. tr/uploads/imar/İSTENEN EVRAKLAR.

YAPI RUHSATI ALINMASI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Başvuru Dosyası (Başvuru Dosyasında Bulunan Evraklar Ayrıca Listelenmiştir)

https://amasya. bel. tr/uploads/imar/İSTENEN EVRAKLAR. xlsx

Tam Takım Proje Klasörü

4 Takım Mimari Proje

4 Takım Statik Proje

4 Takım Elektrik Tesisat Projesi

4 Takım Sıhhi Tesisat Projesi

4 Takım Kalorifer Tesisat Projesi

4 Takım Asansör Avan Projesi

4 Takım Peyzaj Projesi

2 Takım Zemin Etüt Raporu

2 Takım Bina Isı Yalıtım Raporu

2 Takım Statik Rapor

2 Takım Geoteknik Rapor

Yapı Kullanım Ruhsatı Alınması İçin Gerekli Evraklar

Yapı Denetim Yasasına Tabi Olanlar;

1-Dilekçe

2-Tapu Kaydı

3-Bürüt M2 için SGK Borçu yoktur Belgesi

4-Üç adet Asansör Tescil Dosyası 95/16/AT’ ye Uygunluk belgesi, Asansör Muayene Raporu (yeşil)

5-Vaziyet Planı-Aplikasyon Krokisi-Bağımsız Bölüm Planı Hairita Müh. İmzalı

6-İş Bitirme Dosyası

( İşbitirme Tutanağı, İşbitirme Tutanağı Raporu, Elektrik İdaresi, Doğal Gaz İdaresi, Telekom Müdürlüğü, Su kanalizasyon Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü tesisat uygunluk belgeleri, Asansör Uygunluk Raporu)

7-Enerji Kimlik Belgesi

8-Yapı Denetim Sertifikası iki adet

Yapı Denetim Yasasına Tabi Olmayanlar;

1-Dilekçe

2-Tapu Kaydı

3-Bürüt M2 için SGK Borçu yoktur Belgesi

4-Üç adet Asansör Tescil Dosyası 95/16/AT’ ye Uygunluk belgesi, Asansör Muayene Raporu Yeşil

5-Vaziyet Planı-Aplikasyon Krokisi-Bağımsız Bölüm Planı Hairita Müh. İmzalı

6-Enerji Kimlik Belgesi

7- Elektrik İdaresi, Doğal Gaz İdaresi, Telekom Müdürlüğü, Su kanalizasyon Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü tesisat uygunluk belgeleri, Asansör Uygunluk Raporu

Kaynak: Habermetre